Jouw hulp bij digitale veiligheid

Het aantal cyberaanvallen stijgt. Dit brengt ook voor bedrijven in de maakindustrie groeiende risico's met zich mee. Vooral door de sterke afhankelijkheid van zowel IT als Operationele Technologie (OT) systemen, die nodig zijn voor het aansturen en uitlezen van machines.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland helpt bedrijven hun digitale veiligheid te vergroten.

Digitale veiligheid vraagt om samenwerking

Jouw bedrijf of organisatie is via logistieke processen vaak nauw verbonden met andere partijen binnen de sector. Lean delivery en JIT zijn hier voorbeelden van. Als door uitval van IT/OT dit logistieke proces niet meer mogelijk is, dan werkt dat op een negatieve manier door in de hele keten. De zorg voor digitale veiligheid is dus een gezamenlijke opgave; het vraagt een ketenaanpak. Die aanpak is het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland: een gezamenlijk loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in de sector.

Dankzij het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland sta jij niet alleen in het organiseren van jouw cyberweerbaarheid. We bieden deelnemers middelen en ondersteuning, zoals:

  • Ondersteunen van deelnemers met praktische begeleiding en advies
  • Direct toegang tot cybersecurity experts
  • Verstrekken van actuele en relevante (dreigings)informatie
  • Verhogen van bewustwording over digitale veiligheid binnen de maakindustrie
  • Faciliteren van kennisdeling- en netwerkbijeenkomsten
"Het gaat elke ondernemer hoe dan ook een keer overkomen dat hij of zij gehackt wordt. De vraag is alleen: wanneer?"
Ronald Koot, CEO Boers & Co

Initiatiefnemers

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland richt zich op het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie. Het initiatief is opgericht door een groot aantal aansprekende organisaties uit de sector. Zij zijn zich bewust van de risico’s die de keten loopt en nemen het voortouw zich actief in te zetten voor het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland om zo de digitale weerbaarheid in de regio te verhogen.

In samenwerking met

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland zoekt actief de samenwerking en verbinding op. Het werkt nauw samen met onderstaande partijen. Door met elkaar te verbinden én uitwisseling van expertise en kennis, wordt versnippering tegen gegaan en impact vergroot.