Praktische workshops

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland organiseert verschillende workshops over cybersecurity: de exacte onderwerpen en invalshoeken worden gekozen op basis van de behoeften van partners. De workshops bieden verdieping en verdere uitleg over een bepaald thema gericht op het inrichten van effectieve cybersecuritymaatregelen.

Op fysieke locatie

De workshops vinden op locatie plaats en de invulling verschilt per workshop. Tijdens de workshops wordt gebruikgemaakt van, en verwezen naar, de toolkit van het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland.

Meer info?

Meer weten over de workshops?
Neem contact op met onze programmamanagers: