ISAC

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland organiseert expert-overleggen in het Information Sharing and Analysis Centre (ISAC). Deze overleggen zijn bestemd voor deelnemers waarvan het niveau van cyberweerbaarheid medium of hoog is. Met ISAC krijgen deelnemers – en de sector als geheel – de kans om kennis te delen en daarmee de cyberweerbaarheid van de sector te verbeteren.

Uitwisselen best practices, kennis en dreigingsinfo

De ISAC is bedoeld voor organisaties uit de maakindustrie die zijn aangesloten bij het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland. De samenwerking bestaat uit organisaties met minimaal één cybersecurity-professional in dienst en richt zich op kennis over cybersecurity op strategisch en tactisch niveau.

De ISAC-groep komt 6 keer per jaar bijeen om best practices, kennis en informatie over dreigingen uit te wisselen. Bij urgente dreigingen met grote impact op de sector (zoals Log4j) vinden er spoedbijeenkomsten plaats. Hierbij is het vrij delen van kennis en kunde erg belangrijk. We moeten van elkaar leren. Het draait namelijk allemaal om samenwerking en vertrouwen, en niet om concurrentie.

Meer info?

Meer weten over deelname aan de ISAC?
Neem contact op met:
Stef Liethoff
ISAC CW Maakindustrie