Nieuws

De nieuwe Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb) aangenomen

In een tijdperk waarin digitalisering steeds meer de norm wordt, is het van cruciaal belang dat bedrijven, waaronder die in de maakindustrie, hun digitale weerbaarheid versterken. Op dinsdag 19 maart heeft de Tweede Kamer in Nederland de Wet Bevordering Digitale Weerbaarheid Bedrijven (Wbdwb) aangenomen. Deze wet is ook zeer relevant voor de maakindustrie en hieronder lees je waarom.

De Wbdwb regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat op het gebied van de verbetering van de digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland. Het doel van deze wet is om een wettelijke basis te bieden voor taken en bevoegdheden van de minister op het gebied van de digitale weerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven in Nederland. Hier vallen dus ook bedrijven uit de maakindustriecluster onder.

Met de vastgelegde Wbdwb kan het DTC bedrijven informeren over specifieke kwetsbaarheden in hun netwerk- en informatiesystemen en adviseren over hoe deze te verhelpen. Uiteindelijk gaat dit bedrijven helpen om hun digitale weerbaarheid te versterken met als gevolg dat dergelijke aanvallen voorkomen kunnen worden.

Stel een bedrijf maakt gebruik van geautomatiseerde productielijnen. Deze productielijnen zijn verbonden met het internet voor real-time monitoring en optimalisatie. Hoewel dit de efficiëntie verhoogt, maakt het de systemen ook kwetsbaar voor cyberaanvallen. Als een cybercrimineel erin slaagt in te breken in het netwerk van het bedrijf en de controle over de productielijnen overneemt heeft dit verstrekkende gevolgen. Dit kan leiden tot productiestilstand, beschadiging van apparatuur, verlies van productiegegevens en zelfs veiligheidsrisico’s voor het personeel.

Daarnaast kan deze wet bedrijven ook helpen bij het opzetten van een effectief incidentresponsplan voor het geval er toch een inbreuk plaatsvindt. Dit kan de impact van de inbreuk beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen.

Voor de maakindustrie, waar productieprocessen steeds meer gedigitaliseerd worden, is deze wet daarom van groot belang. Het verbeteren van de digitale weerbaarheid kan helpen bij het voorkomen van cyberaanvallen, het beschermen van bedrijfsgegevens en het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Het is dus van essentieel belang voor bedrijven in de maakindustrie om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid en weerbaarheid. Met deze nieuwe wet hebben maakindustrie bedrijven nu een wettelijk kader om hun digitale weerbaarheid te versterken en zo hun bedrijf te beschermen tegen digitale dreigingen.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.